Hořanská, a.s.

Historie Hořanské

„Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.“ Abba Solomon Eban

Datum zápisu:   29. října 1997    

Spisová značka:                B 5010 vedená u Městského soudu v Praze       

Obchodní firma:              Hořanská a.s.   

Sídlo:     Hořany 23, okres Nymburk, PSČ 289 14               

Identifikační číslo:           25619667

Právní forma:    Akciová společnost       

Předmět podnikání:       Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských

výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.  

                Silniční motorová doprava nákladní       

                Činnost účetních poradců, vedení účetnictví     

                Opravy pracovních strojů