Hořanská, a.s.

Historie Hořan

„Historie je učitelkou života.“ Marcus Tullius Cicero

"První písemná zmínka o obci pochází z roku 1282 jako majetek kostela sv. Apolináře v Sadské. V roce 1420 obec zapsal císař Zikmund budoucímu králi Jiřímu z Poděbrad, v letech 1531 – 1547 ji vlastnilo Staré Město pražské. V roce 1561 ves koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic a trvale ji připojil k černokosteleckému panství, v jehož majetku zůstala až do roku 1848. V letech 1850 – 1960 patřily do okresu Český Brod, od roku 1960 patří do okresu Nymburk.

Hořany představují dobře dochovanou ukázku středočeského lokačního sídla z poloviny 19. století a nejlépe dochovanou obec v původních proporcích na Českobrodsku. Proto zde bylo vyhlášeno ochranné památkové pásmo.

Hořany jsou dnes samostatnou obcí s katastrální výměrou 3,79 km² a 105 obyvateli (3.července 2006); obec leží na území okresu Nymburk."

zdroj: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/horany-u-porican